Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Toelichting bij voorstellen Buitengewone Algemene Vergadering

Gepubliceerd op 02 februari 2018 door Marcel de Kler

U heeft het ongetwijfeld vernomen: de KNVB heeft vanaf dit seizoen de voetbalkalender met 7 weken verlengd. Het is een maatregel die onze vereniging voor een probleem plaatst, dat snel moet worden opgelost. Wij hebben immers een inzaaiperiode nodig voor de velden 2 en 3. Hierdoor blijft er bij een verlengd seizoen te weinig capaciteit over om alle voetbalwedstrijden op Quick te laten plaatsvinden. En tot medio juni zou ook het cricket niet op alle velden kunnen worden beoefend. Kortom, deze KNVB-maatregel brengt beide hoofdsporten van HV & CV Quick in de knel. Er is nu een aantrekkelijke oplossing, maar deze heeft ook een prijskaartje. Hierover moeten we besluiten tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 februari a.s.

Het bestuur heeft na het ontvangen mandaat tijdens de Algemene Vergadering van 11 oktober jl. contact opgenomen met de gemeente om in gesprek te gaan over de aanleg van kunstgras op de velden 2 en 3. En wij hebben de keuze voor kunstgras – op voorwaarde dat de cricketbeleving gewaarborgd blijft, conform de aanbeveling van de adviesgroep Burger – nog eens tegen het licht gehouden. 

Nieuw perspectief
Het bestuur is van mening dat we met kunstgras op veld 2 en 3, twee vliegen in één klap slaan. We voldoen aan de KNVB-eisen. En we openen een nieuw perspectief voor de sportbeoefening. Immers, onze beide sporten kunnen dan 12 maanden per jaar beoefend worden. Bij de start van het cricketseizoen bijvoorbeeld, hoeven cricketteams niet langer uit te wijken naar andere locaties vanwege de inzaaiperiode. Voor het voetbal liggen mooie toernooien in het verschiet tijdens de stille wintermaanden, alsmede de wens voor meer doordeweekse oefenwedstrijden op eigen terrein. Afgelastingen zullen nauwelijks nog voorkomen en de trainingsprogramma’s kunnen worden geoptimaliseerd; trainen op meer gewenste tijdstippen. Voorts kan er doordeweeks gehoor worden gegeven aan de verzoeken van scholen en bestaande wijkinitiatieven om tijdens de daluren gebruik te maken van onze velden.

Indien de vereniging instemt met aanleg van de kunstgrasvelden wil het bestuur dit moment ook aangrijpen om te investeren in duurzame maatregelen. De verlichting op velden 1 en 4 is aan het einde van de levensduur en moet eveneens vervangen worden. Op de velden 2 en 3 zal de huidige lichtinstallatie verbeterd dienen te worden. Hiertoe kan de verlichting vervangen worden door LED veldverlichting, waarmee direct de energiekosten verlaagd worden.
De investering voor de verduurzaming van de lichtinstallatie zijn maximaal € 100.000,=

Snelle besluitvorming
In de contacten van het bestuur met de gemeente heeft deze zich bereid verklaard om twee kunstgrasvelden aan te leggen waarvan Quick er één zelf dient te betalen. Wethouder Rabin Baldewsingh heeft ons recent schriftelijk bevestigd dat de kosten hiervoor € 350.000,= zijn. Het is een mooi aanbod.

De gemeente Den Haag heeft Quick verzocht om haar voor 16 februari 2018 opdracht te verlenen om de twee kunstgrasvelden aan te leggen in de zomer van 2018. Reageert Quick niet voor 16 februari dan vervalt het aanbod van de gemeente en zal zij het aangeboden kunstgrasveld elders aanleggen. Het is dan nog maar de vraag of en wanneer de gemeente weer met een dergelijk aanbod zal komen. Snelle besluitvorming is dus noodzakelijk.

Financiering
Quick kan deze extra investering niet uit de huidige exploitatie betalen. Daarom moeten we een lening afsluiten ter financiering. De dekking voor deze lening zal grotendeels uit een contributieverhoging moeten komen.

De contributie zal verhoogd moeten worden met 12% vanaf het verenigingsjaar 2018/2019. Deze contributieverhoging is nodig om de lening af te kunnen betalen én te sparen voor de vervanging van het kunstgras over 10 jaar. Met andere woorden: zo realiseren we een duurzame oplossing voor beide velden.

Voordelen
Hoewel de nu voorgestelde maatregelen onder druk van de omstandigheden zijn ontstaan, zien wij er als bestuur ook de voordelen van in. Onze beide hoofdsporten horen thuis op Nieuw Hanenburg en daarvoor scheppen we nu optimale condities voor een lange reeks van jaren. Het klimaat voor jaarrond sport beoefenen krijgt een grote impuls en alle leden en ook de omliggende wijken profiteren hiervan. Tenslotte, en niet onbelangrijk, is het financiële voorstel van de gemeente aantrekkelijk.

Daarom vraagt het bestuur op maandag 12 februari 2018 aan de Buitengewone Algemene Vergadering om in te stemmen met de volgende drie samenhangende voorstellen:

1. De aanleg van kunstgras op de velden 2 en 3
2. Verhoging van contributie met 12% per seizoen 2018-2019
3. Afsluiten van een financiering van € 450.000,= [inz. Kunstgras en duurzame verlichting]

Wij zien uit naar uw aanwezigheid op 12 februari aanstaande, aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw. Hierbij wil ik ook nog nadrukkelijk vermelden dat ouders van jeugdleden ook welkom zijn en spreekrecht hebben.

Namens het bestuur,
met vriendelijke groet,

Dick Vierling
Voorzitter

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon