Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Quick officieel benoemd tot “Regionale Jeugdopleiding”

Gepubliceerd op 14 februari 2018 door Danielle Schaaf...

Quick heeft het keurmerk “Regionale Jeugdopleiding” verworven. Op zaterdag 17 februari a.s. wordt om 13:30 uur het certificaat uitgereikt door Eric Terling, Technisch Jeugd Coördinator van de KNVB, in de ledenbar. We nodigen naast de bestuursleden en de commissies ook alle trainers uit van de selectie- en breedteteams.

Wat houdt het in: Regionale Jeugdopleiding

Sinds 2001 is het Keurmerk Jeugdopleidingen door de KNVB geïntroduceerd om de kwaliteit van jeugdopleidingen in het Nederlandse voetbal te waarborgen en te verbeteren. In het seizoen 2012/2013 is een Kwaliteit & Performance Programma voor jeugdopleidingen in Nederland ontwikkeld. Hiermee kan de lat hoger worden gelegd. Met dit nieuwe programma wil de KNVB de jeugdopleidingen een nieuwe kwaliteitsimpuls geven.

De voetbalpiramide
Het Kwaliteit & Performance Programma draagt bij aan de transparantie van de voetbalpiramide in Nederland. Deze piramide kent vier niveaus van jeugdopleidingen:

  1. Internationaal;
  2. Nationaal;
  3. Regionaal;
  4. Lokaal.

Deelname aan het Kwaliteit & Performance programma leidt naar lokale of regionale jeugdopleiding of nationale en internationale voetbalacademie.

De audit
Een adviesgesprek, een audit, een review op de audit en uiteindelijk een rapportage zijn de stappen die doorlopen moeten worden voor het verkrijgen van een status. De jeugdopleiding van Quick heeft deze stappen ook doorlopen de afgelopen maanden .

Onderwerpen als: teams, training- en wedstrijdprogramma, samenwerking, accommodatie en  ontwikkeling spelers en trainers zijn in de audit gecheckt of de jeugdopleiding voldoet aan de minimale kwaliteitseisen.

Op 23 oktober heef de audit plaatsvonden waarin is onderzocht of wij voldoen aan de minimale kwaliteitseisen (2013-2020) voor een Regionale Jeugdopleiding Het onderzoek is gedaan door onafhankelijk adviesbureau NMC Bright in samenwerking met de KNVB. In die hoedanigheid geeft het onderzoeksteam op basis van de audit advies aan de directie van de KNVB.

Geslaagd!
De bevindingen uit audit en review zijn samengevat en gerapporteerd en hebben als conclusie dat Quick voldoet aan de minimale kwaliteitseisen voor een Regionale Jeugdopleiding.

Commentaar KNVB: "Uit de audit blijkt dat HV&CV Quick beschikt over een goed georganiseerde jeugdopleiding met veel betrokkenheid onder het technisch kader. De club heeft een goede start gemaakt in het ontwikkelen van een opleidingsvisie. Er ligt een mooie uitdaging in het ontwikkelen van een visie op het leerbaar maken van voetballen."  

We bedanken graag
Iedereen die heeft geholpen deze audit succesvol te volbrengen: natuurlijk alle jeugdspelers, jeugdtrainers, teamouders en leeftijdscoördinatoren. Maar vooral ons Hoofd Jeugdopleiding Arjan de Wit en Coördinator Onderbouw Pieter Fischer, de Voetbalcommissie en vanuit het bestuur ook Marcel de Kler.

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon