Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Quick = aandacht voor een veilig sportklimaat voor jong en oud

Gepubliceerd op 08 januari 2018 door Danielle Schaaf...

Naast het bieden van een goede jeugdopleiding staat ook het bieden van een veilige sportomgeving voor jong en oud bij Quick hoog in het vaandel. Met deze twee belangrijke aandachtspunten hopen wij de voetballende jongens en meiden een tweede thuis te geven. Dat betekent dat wij altijd voor hen klaarstaan. Wij verwachten dit van iedere vrijwilliger op Quick die in contact staat met de spelers. Wij hopen de spelers het vertrouwen te geven dat wanneer zij zich onveilig voelen, te maken krijgen met ongepast gedrag, ze dit bij een ieder van ons kunnen melden.

Bij de KNVB staat aandacht voor seksuele intimidatie en misbruik (een onveilige omgeving) als vanzelfsprekend hoog op de agenda. De voetbalbond erkent dat het leed dat seksuele intimidatie en misbruik veroorzaakt, vaak immens is. Het respect voor de slachtoffers die zich hebben gemeld is groot. De KNVB beseft ook dat er in het verleden vaak te weinig aandacht voor seksuele intimidatie en misbruik in de sport is geweest. Verder onderschrijft de KNVB dat de sportwereld veel kan doen om sporters in de toekomst leed te besparen.

De Commissie De Vries heeft in opdracht van NOC*NSF onderzoek verricht naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De commissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries heeft aanbevelingen gedaan om misbruik en intimidatie in de sport aan te pakken.

Aanbevelingen
De KNVB vindt de aanbevelingen die de commissie doet zeer bruikbaar. Eén van de aanbevelingen die er uitspringt, is meldplicht. Alle leden die kennisnemen van een situatie van seksuele intimidatie of misbruik zouden verplicht moeten worden dat te melden bij het bestuur. Ook samenwerking staat hoog op de agenda. Als iets duidelijk wordt in het rapport is het dat afstemming en samenwerking op dit thema van groot belang is.

Quick neemt maatregelen die KNVB adviseert
De maatregelen die de KNVB adviseert zijn al actief onder de aandacht bij Quick. Mede door de publicatie van het rapport De Vries zijn we dagelijks bezig met dit thema. We zien alle spelers als een grote Quick familie die de ruimte moeten krijgen en voelen om  ongewenst gedrag, misbruik en intimidatie te kunnen melden zonder daar een drempel bij te voelen.

Maatregel: Vertrouwenspersoon
De KNVB adviseert clubs om een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Het is goed voor spelers, ouders of andere clubmensen dat ze weten waar ze binnen hun eigen club terecht kunnen met meldingen, vragen en/of twijfels met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De drempel om hiervan melding te doen moet namelijk zo laag mogelijk zijn. Vertrouwenscontactpersonen van de KNVB zijn altijd beschikbaar om clubs hierover te informeren. Quick heeft twee vertrouwenspersonen die te allen tijde benaderd kunnen worden door alle leden en ouders van leden mocht daar behoefte aan zijn:

Arend de Kloet, mail:  a.dekloet@sophiarevalidatie.nl  of via tel: 0653560553
Ellis van Biezen, mail: ellisvanbiezen@outlook.com of via tel:  0620137313

Maatregel: kleedkamerbeleid
Nog een maatregel die Quick genomen heeft is de afspraak dat in de kleedkamer bij de spelers nooit één leider, maar altijd twee aanwezig zijn. Deze maatregel wordt door de KNVB het vier-ogen-principe in de kleedkamer genoemd. Voor nu is dit van toepassing op de meidenelftallen. We gaan dit ook voor de jongens invoeren.

Maatregel: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Quick is dit seizoen begonnen met het aanvragen van VOG's voor trainers en coördinatoren die met de kinderen op het veld staan. Ook dit is een preventieve maatregel die door de KNVB wordt geadviseerd. Daarnaast adviseert de KNVB clubs om referenties op te vragen van vrijwilligers of trainers die bij hun club willen komen helpen. Dit geeft zekerheid over wie je binnenhaalt.

Maatregel: Teamouders
Als laatste maatregel heeft Quick teamouders aangesteld. Zij vervullen naast de trainers ook een signalerende rol tussen de teams en de JVO.

 

Bron: knvb.nl (link naar artikel: Commissie-de-vries-bestrijd-seksuele-intimidatie-actiever)

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon