Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Opzeggen en overschrijvingen

Gepubliceerd op 18 april 2017 door Marcel de Kler

Het einde van het seizoen nadert en dan is het goed om de spelregels omtrent opzeggingen en overschrijvingen nogmaals duidelijk te maken. Bij vragen of onduidelijkheden kan contact met het bestuur worden opgenomen per mail op bestuur@quick.nl.

Opzeggen
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden; per post t.a.v. de administratiecommissie of per e-mail naar administratie@quick.nl. Opzeggingen voor het nieuwe verenigingsjaar dienen te geschieden voor 1 juni, conform het Huishoudeljik reglement, zodat alle mutaties tijdig administratief verwerkt kunnen worden. Wij verzoeken u een opzegging te melden zodra dit bij u bekend is en niet te wachten tot het laatste moment. Dit i.v.m. het opvullen van de vrijgekomen plekken. Opzeggingen bij de aanvoerder, leiders of jeugdcommissie is dus niet afdoende en slechts een schriftelijke melding naar de administratie voldoet.
Bij het niet juist, of te laat afmelden, is de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

Overschrijvingen
Voor overschrijving naar een andere vereniging dient men zich bij de nieuwe vereniging te melden en daar overschrijving aan te vragen. De nieuwe vereniging dient de overschrijving digitaal aan te vragen in Sportlink. Het bestuur zal vervolgens akkoord gaan in het systeem, indien aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan. De (ouders van) spelers dienen er zelf voor te zorgen dat dit tijdig gebeurd. Voor spelers in de A-categorie (Q1-6, JO19-1/2, JO17-1/2, JO15-1/2 en JO13-1) dient de overschrijving uiterlijk 15 juni goedgekeurd te zijn. Voor de overige teams is de deadline 31 augustus.
Indien je overschrijving vraagt naar een andere vereniging, vergeet het dan niet te melden aan de administratie (zie hierboven) en geef dan aan of je wilt opzeggen, of basislid wilt blijven.
Meer informatie over overschrijvingen is te verkrijgen via de KNVB, of bij het bestuur: bestuur@quick.nl.

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon