Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Voetbalcommissie

Samenstelling van de voetbalcommissie
- Voorzitter: Laurens Braun
- Secretaris: Margreet Rooda-van Lomwel
- Financiën: J.P. Vermeer
- Jeugdvoetbal: Willem van Nieuwkerk
- Seniorenvoetbal: Rutger Verbunt
- Topvoetbal: André Hoogstad

Waarom een Quick Voetbalcommissie?
- De Quick Voetbalcommissie ontwikkelt het beleid rond het voetbal op Quick.
- De Quick Voetbalcommissie bewaakt en organiseert het voetbal op Quick, zowel voor de korte als lange termijn.
- De Quick Voetbalcommissie heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid en het (technisch) beleid wordt in samenspraak vastgesteld.
- De Quick Voetbalcommissie voert het selectiebeleid uit van F-lijn tm selecties senioren en is op basis hiervan ook samengesteld.
- De Quick Voetbalcommissie legt via de voorzitter, tevens commissaris voetbal binnen het bestuur, verantwoording af aan het bestuur.

Functieprofiel Voorzitter (Laurens Braun)
- Is eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van de voetbaltechnische-, tactische- en financiële zaken die de manier  van het voetbal en alle overige randvoorwaarden rondom het voetbal op Quick bepalen.
- Vertegenwoordigt de VC binnen het bestuur van Quick als commissaris voetbal
- Ziet erop toe dat iedereen, betrokken bij het voetbal op Quick, zijn taken naar behoren uitvoert en zijn of haar afspraken nakomt.
- Heeft (of een gedelegeerde) regulier overleg met de jeugdcommissie en de HVB-commissie om er voor te zorgen dat het voetbalbeleid bekend is binnen de beide commissies en dat ook daar dit beleid uitgedragen wordt. Iedere vier weken dient er overleg tussen de VC en de bovengenoemde commissies plaats te vinden.
- Is het eerste escalatie niveau, indien er zich conflicten voordoen, binnen het voetbal op Quick.
- Is eindverantwoordelijk voor de financiën met betrekking tot de voetbalbegroting.
- Is verantwoordelijk voor de aanstelling van de trainers.

Functieprofiel Secretaris (Margreet Rooda-van Lomwel)
- Organiseert de reguliere VC vergaderingen gedurende het seizoen.
- Zet het  vergaderschema VC op gedurende het seizoen
- Stelt de agenda samen m.b.v. opgevraagde input vanuit de leden
- Draagt zorg voor de notulering van de vergaderingen en stuurt de notulen naar de leden
- Verzorgt de afstemming met het cricket binnen Quick in overleg met de VC.

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon