Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Commissies

Voetbalvisie
Quick is een familie- en vriendenvereniging: voetbal verbindt spelers en hun families in vriendschap en sportiviteit.

Quick heeft drie commissies:

1. Voetbalcommissie:
De voetbalcommissie is verantwoordelijk voor het voetbal op Quick. De voetbalcommissie bestaat uit de voetbalvoorzitter, het lid topvoetbal, het lid niet-selectie senioren en de jeugdvoorzitter. De voorzitter en de jeugdvoorzitter zijn allebei lid van het bestuur van Quick. Het lid topvoetbal is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid voor de selectieteams.
De voetbalcommissie toetst haar beleid en beslissingen aan bovenstaande voetbalvisie van Quick. Lees meer over de Voetbalcommissie.

De topvoetbaladviescommissie geeft (on)gevraagd advies over de concrete invulling en naleving van de voetbalvisie voor het selectievoetbal. De topvoetbaladviescommissie bestaat uit een aantal prominente oud-spelers van Quick 1. 

2. Jeugdvoetbalorganisatie (JVO):
De Jeugdvoetbalorganisatie staat voor een goede sportopleiding in een gezond nest. De commissie is verantwoordelijk voor de teamindelingen, het spelervolgsysteem en het contact met de trainers, leiders en de ouders van de jeugdleden. De commisie bestaat onder andere uit de coördinatoren van de jeugdteams en de commissie jeugdopleiding. Daarnaast kent de commissie nog andere leden die verantwoordelijk zijn op het gebied van scheidsrechters, klachten, spelerspassen, financiën, trainingsschema, materialen, evenementen, planning, zaterdagdienst, toernooien, wachtlijst, quickkamp en communicatie. De voorzitter van de jeugdcommisie neemt ook zitting in de Voetbalcommissie. Lees meer over de Jeugdvoetbalorganisatie.

3. Jeugdopleiding:
De commissie Jeugdopleiding bestaat uit het hoofd jeugopleiding boven- en middenbouw, het hoofd jeugdopleiding onderbouw en het hoofd keepersopleidingen voor de jeugd. De commisie Jeugdopleiding neemt ook zitting in de JVO. Lees meer over de commissie Jeugdopleiding.

Visie
Quick wil alle leden met plezier laten voetballen op ieders passendste amateurniveau. Quick biedt een goede sportopleiding in een goed nest waar Quickers kennis en vaardigheden doorgeven aan Quickers. Quick gelooft in het zelf opleiden van voetballers en trainers, zowel op als buiten het veld. Quick stimuleert, zowel in woord als gebaar dat (selectie)spelers zich ontwikkelen als trainer in de jeugdopleiding, als coach van een jeugdteam, als jeugdcommissielid, als scheidsrechter of als leider van het Quickkamp. Hiermee waarborgt Quick haar identiteit en de kwaliteit van de jeugdopleiding.

Download het hele document met de voetbalvisie van Quick.

Met dit document wil Quick voor haar leden en andere betrokkenen duidelijkheid verschaffen over het voetbalbeleid. Het dient als referentiekader voor beleidsmatige, strategische en operationele keuzes en een ankerpunt waaraan keuzes getoetst kunnen worden. Een beleid waar leden en ouders/verzorgers van leden zich mee kunnen identificeren.