Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Nieuws van hoofdsponsor GMW

Gepubliceerd op 06 juli 2017 door Krijn Vrolijk

GMW advocaten (opgericht in 1989) is een Haags advocatenkantoor dat meerdere juridische specialismen op hoogwaardig niveau aanbiedt. Hun cliënten zijn Nederlandse en buitenlandse bedrijven en particulieren, semipublieke organisaties, overheden en internationale instellingen. Bij GMW advocaten hebben ze één doel: de beste oplossing voor de klant bereiken. Dat doen ze door het geven van advies, door te procederen of via mediation. Met vakbekwame advocaten en staf, gebruikmakend van moderne technieken.

GMW Advocaten is ook hoofdsponsor van Quick. En vanaf nu zal Raymond de Mooij, Quicker van huis uit en één van de grondleggers van GMW, een maandelijkse column namens deze hoofdsponsor verzorgen. De column wordt gepubliceerd op onze site en in de nieuwsbrief.

Een borreltje om het af te leren

“Ik heb een brief van u ontvangen, die mij veel verdriet heeft bezorgd”.  Kobus van den Berg nam zijn rond brilletje van de neus en begon de glazen te poetsen. “U mag natuurlijk schrijven wat u wilt, maar nogmaals: uw woorden hebben mij pijn gedaan”. Wederpartij Van den Berg had zijn makker Dickie Dolfijn meegenomen naar mijn kantoor. Ook de heer Dolfijn deed een duit in het zakje. “Kobus en ik zijn vrienden sinds ons dertiende levensjaar, maar zo aangedaan heb ik hem nog nooit gezien. Wat een brief!”

Namens woningcorporatie Borgstaete had ik Kobus van den Berg een laatste schriftelijke waarschuwing gestuurd. Als huurder van een flat aan de Melis Stokelaan had hij zich stelselmatig ernstig misdragen. Drank speelde daarbij een voorname rol. Samen met Dickie Dolfijn zette Van den Berg dagelijks de bloemetjes buiten. Rond het borreluur was het nog gezellig maar naarmate de avond vorderde werd de overlast voor buurt en omgeving steeds erger. De muziek ging hard aan, er werd gezongen en gedanst. Rond elf uur ’s-avonds ontstonden de eerste ruzies, niet zelden gevolgd door een vechtpartij. Buren van de huurder hadden het in diverse verklaringen kleurrijk beschreven. “De heer Van den Berg gooit bloempotten door ramen, valt vrouwelijke buurtbewoners lastig met intieme opmerkingen, om vervolgens in luid gezang uit te barsten”.

Diverse gesprekken tussen medewerkers van Borgstaete en Kobus van den Berg hadden weinig opgeleverd. “Iedereen heeft een zwak voor Kobus”, had beleidsmedewerkster Mieke Voorwaarts van Borgstaete mij verteld. “Het is een gezellige kerel, maar laat op de avond is het altijd bal. Zijn vriend Dickie Dolfijn heeft ook geen beste invloed op hem. Kobus wil niet luisteren, het kan zo echt niet langer”.

“Meneer van den Berg”, vertelde ik mijn wederpartij tijdens onze bespreking, “u zult uw gedrag  aan moeten passen. Anders zal ik namens Borgstaete ontbinding van de huurovereenkomst vorderen”. Drie weken later volgde een telefoontje van Mieke Voorwaarts. “Het is weer mis met Van den Berg. Een buurvrouw trof Kobus gisteren in de hal van de flat aan terwijl hij dronken zijn behoefte deed in een plantenbak”.  Op aanmerkingen van de vrouw had Van den Berg verontwaardigd gereageerd. “Juffrouw, er is hier sprake van natuurlijke bemesting. Wat is uw probleem, als ik mag vragen?”

In de opvolgende gerechtelijke procedure bepaalde de kantonrechter een comparitie van partijen. Kobus van den Berg liet zich bijstaan door advocaat Mr  Droog. “Cliënt Van den Berg is op het slechte pad gebracht door de heer Dick Dolfijn. Laatstgenoemde is inmiddels verloofd en afgereisd naar Egypte. Er bestaat derhalve geen aanleiding meer om de huurovereenkomst te ontbinden.” Kobus van den Berg was het niet geheel eens met dit verweer. “Edelachtbare! Dat nota bene mijn eigen raadsman tracht de zwarte piet neer te leggen bij mijn goede vriend Dick Dolfijn stemt mij droevig. Dat die jongen verliefd is geworden op een vrouw met snor, valt hem niet aan te rekenen. Of u dat maar wilt meewegen!”

Dat deed de kantonrechter. De huurovereenkomst werd ontbonden en Kobus van den Berg werd veroordeeld om zijn flat aan de Melis Stokelaan te ontruimen.
Een week voor de ontruiming werd een dagvaarding betekend. Van den Berg probeerde in  kort geding de uitvoering van het vonnis te voorkomen. Afgelopen vrijdagmiddag diende de zaak. “De kantonrechter heeft een juridische misslag gemaakt. Dit vonnis mag niet worden geëxecuteerd. Mijn cliënt heeft zijn leven gebeterd”, vond Mr Droog. Mieke Voorwaarts dacht daar anders over. “Meneer de Voorzieningenrechter. Gisteravond heeft Kobus van den Berg van acht hoog een magnetron naar beneden gegooid. Hij was boos op de heer Dolfijn, die uit Egypte was teruggekeerd zonder een presentje voor hem mee te nemen”.

Nadat de Voorzieningenrechter de eisen van Van den Berg had afgewezen, verliet ik de rechtszaal en liep naar mijn auto. Ik passeerde een café. Er werd tegen de ruit getikt. Kobus van den Berg en Dickie Dolfijn wenkten. Of ik binnen wilde komen. “Meneer De Mooij”, riep mijn wederpartij toen ik de deur van het etablissement opende. “Alhoewel u niet deugt, bied ik u een glaasje korenwijn aan. U zult wel dorstig zijn van al die leugens”. 
Toen ik ging zitten, glommen de oogjes van Van den Berg. “Voordat ik een liedje ga zingen”, zei hij tegen de ober,”nemen wij eerst nog een borreltje om het af te leren”.

De namen van de betrokkenen zijn gefingeerd.

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon