Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Terugblik op Algemene Vergadering van 11 oktober

Gepubliceerd op 13 oktober 2017 door Marcel de Kler

Afgelopen woensdag werd de Algemene Vergadering gehouden en het bestuur was verheugd met een opkomst van ongeveer 70 personen. Wellicht dat het agendapunt over de veldenproblematiek, met mogelijke vervanging gras door kunstgras, voor wat extra aantrekkingskracht had gezorgd.

Nadat Robert Burger namens zijn werkgroep hun onderzoek en bevindingen hadden gepresenteerd, ontspon een levendige discussie over kunstgras, hybride velden en alternatieven. Hierop heeft het bestuur mandaat gekregen van de AV om in gesprek te gaan over de knelpunten met de gemeente. De voorbereidingen voor het aanleggen van het kunstgras op velden 2 en 3 zullen kunnen beginnen. In het uiteindelijke voorstel voor de aanleg van kunstgras heeft het bestuur als voorwaarde gesteld dat de cricketbeleving voldoende geborgd moet zijn. Hierbij zijn zaken genoemd als het ontbreken van boarding, lijnen op het veld, mogelijkheid voor buitenbar en een grasstrook.
Wanneer de grasvelden vervangen zouden kunnen worden door kunstgras, is geheel afhankelijk van de gemeente. Die bepaalt immers wie er wanneer nieuwe velden mag krijgen.

Hierop werd het jaarverslag van de secretaris besproken en aansluitend presenteerde penningmeester Erik de Jonge de financiële resultaten over afgelopen verenigingsjaar. Door enkele tegenvallers, zoals duurder onderhoud, bestrijding legionella en defecte ketels onder de tribune waren de kosten hoger. Ook een welverdiend, maar onbegroot, reisje voor Quick 1 om de promotie te vieren zorgde voor een overschrijding bij het voetbal. Hierdoor is een negatiever resultaat behaald t.o.v. de begroting, maar is er, mede door het grote surplus van vorig jaar, nog altijd een uitstekende liquide positie.

Tenslotte werden de aanpassingen in de ledenbar besproken en met de laatste aanpassingen, het aanbrengen van de steenstrips, het vernieuwde uiterlijk fraai gevonden. Ook de vervelende galm is nu verdwenen, waarmee het grootste probleem na de oplevering verholpen is. In een vervolgfase kan het meubilair ook nog vervangen worden, om zo alle plannen van de architecten waar te maken. Het bestuur heeft echter aangegeven dit nog verder te willen onderzoeken en er momenteel geen geld voor beschikbaar te hebben. Op de komende AV zal hierover verder gesproken worden.

Ook werd het vrijwilligersplein onder de aandacht gebracht, want het vinden van vrijwilligers blijft altijd een uitdaging. Middels dit initiatief hoopt Quick de laatste open plekken snel te kunnen vullen, waarbij momenteel de nadruk op buffetdiensten ligt. Zonder vrijwilligers kan Quick namelijk niet draaien en daarom is ook nogmaals grote dank aan alle vrijwilligers uitgesproken.

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon