Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Terugblik informatie sessie aanbod kunstgrasveld

Gepubliceerd op 28 november 2017 door Marcel de Kler

Op maandagavond  27 november jl. heeft het bestuur informatie gegeven aan alle aanwezigen over de gevolgen van het gunnen van 1 kunstgrasveld door de gemeente Den Haag.
Voorzitter Dick Vierling gaf aan welke stappen zijn gezet sinds de laatste Algemene Vergadering van 11 oktober j.l.. Het bestuur verkreeg toen van de Vergadering een mandaat om over de veldenproblematiek in gesprek te treden met de gemeente Den Haag.

Dit gesprek is gevoerd en naar aanleiding van dit gesprek heeft wethouder Rabin Baldewsingh Quick 1 extra kunstgrasveld aangeboden.

Veldenproblematiek
De veldenproblematiek, die al veel langer bestaat maar door het verschuiven van de voetbalkalender groter is geworden, is nogmaals in detail toegelicht. Zie ook het eerdere artikel op deze site.

Er ontstond een levendige discussie over de gevolgen van het aanbod vanuit de wethouder. Voornamelijk doordat het aanleggen van 1 veld niet mogelijk is om aan het beleid van het bestuur te voldoen; dat beiden sporten, voetbal en cricket, op Nieuw Hanenburg gespeeld moeten kunnen worden. Cricket zal als gevolg hiervan namelijk niet meer op ons terrein gespeeld kunnen worden.

Een tweede veld zal zodoende door Quick zelf gefinancierd moeten worden. Er werd vervolgens voornamelijk gebrainstormd over de mogelijke vormen van financiering.

Werkgroepen
De aanwezigen spraken uit de voorkeur te hebben om het aanleggen van 2 kunstgrasvelden verder te gaan onderzoeken. Een concrete vraag hierbij is hoe de cricketbeleving dan zoveel mogelijk kan blijven bestaan. Hiertoe wordt een werkgroep geformeerd om dit op korte termijn te onderzoeken.

Dit moet leiden tot concrete eisen met de bijbehorende kosten. Tijdens deze informatiesessie hebben al enkele aanwezigen zich vrijwillig gemeld om zitting in deze werkgroep te nemen. De werkgroep zal verder gaan met de voorstellen van de werkgroep Burger.

Hiernaast zal een tweede werkgroep geformeerd worden om te onderzoeken hoe Quick de financiering van het door Quick te betalen veld kan opzetten. Ook deze werkgroep zal op korte termijn met een concreet voorstel komen (rekening houdend met de wensen van alle werkgroepen).

Het bestuur heeft de sessie als enorm prettig ervaren en dankt alle aanwezigen voor de positieve inbreng!

Het bestuur zal een ieder met grote regelmaat op de hoogte houden van de voortgang van het proces. Spreek gerust een bestuurslid aan indien je vragen of ideeen hebt. Dit kan ook door te mailen naar bestuur@quick.nl.

Wordt vervolgd!

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon