Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Quick en Softs gaan Zuid-West Den Haag duurzamer maken

Gepubliceerd op 22 december 2017 door Marcel de Kler

Quick en Softs hebben op woensdag 21 december jl. hun samenwerking in het bijzijn van Museon, Gemeente Den Haag en BNG Bank bekrachtigd en gaan voor verduurzaming van Quick en de omliggende wijken. Het begint met verduurzamingsprojecten voor LED veldverlichting en het plaatsen van zonnepanelen bij de vereniging. Quick hoopt hiermee binnen enkele jaren energie kostenneutraal te zijn en ook haar omgeving te laten besparen op energiekosten.

Quick wil, als Buurthuis van de Toekomst, naast de al bestaande activiteiten voor de buurt ook op het gebied van verduurzaming meer betekenen voor haar omgeving en de mogelijkheden van de club delen met de wijk, haar bedrijven en de stad. Een van de eerste ambities is de scholen in de wijk mee te laten profiteren van “Quick Solar Mining”.

Het bedrijf Softs heeft in de zomer een samenwerking afgesloten met de gemeente Den Haag voor implementatie van de eerste 100 Softs Points. Dit zijn installaties met draaibare en multifunctionele panelen. Als de zon schijnt wekken panelen energie op, tijdens een wedstrijd kan er reclame op worden getoond, is het bewolkt dan kan het systeem bijvoorbeeld lucht zuiveren, CO2 reduceren of regenwater opvangen.

Een aantal Points hiervan wordt straks geplaatst bij Quick. De Quick Points. Dit dient als basis voor de bekostiging van de verduurzaming van de vereniging en haar omgeving. Vanuit de Points wordt zonne-energie gegenereerd. Energie dat over is, wordt gedeeld met de omgeving, oftewel "Quick Solar Mining".

Er is een bondgenoot gevonden in het Haags Museon. Samen met Quick gaat Museon, behalve voor haar eigen verduurzamingsprojecten, haar locatie ook beschikbaar stellen om samen met haar partners en bedrijven de scholen te helpen verduurzamen. Sport, onderwijs en cultuur wordt met elkaar verbonden. Samen verduurzamen geeft dan ook letterlijk energie.

In januari worden de eerste projecten gepresenteerd en bedrijven uitgenodigd deel te nemen aan dit project.

Op de foto staan v.l.n.r. Steven Visee (Softs), Pieter Wijnstra (Quick), Peter van Dommele (Softs), Hans Verkaart (Quick, scholen) en zitten v.l.n.r. Chantal Putker (BNG Bank), Kees Ekelmans (Quick) en Marie Christine van der Sman (Museon).

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon