Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Lidmaatschap

Aanmelden
Een ieder die zich wil aanmelden als lid van Quick dient hiertoe een aanvraagformulier in te vullen. Voor jeugdleden is dit een online formulier. Zie tevens het onderstaande wachtlijst reglement. Bij vragen kan contact opgenomen worden met aanmelding@quick.nl

Voor senioren is een apart formulier te verkrijgen bij het bestuur (e-mail naar: bestuur@quick.nl).

Quick wachtlijst reglement
Quick is een familieclub. Omdat wij jaarlijks meer aanmeldingen krijgen dan dat wij kinderen kunnen aannemen hebben wij de volgende prioriteiten bij de aanname van nieuwe leden:

De rangorde van onze wachtlijst per geboortejaar wordt op de volgende wijze bepaalt;

  • Kinderen die lid zijn geworden in hun eerste geboortejaar
  • Kinderen die eerder lid zijn geweest, mits aangemeld voor 31 maart
  • Kinderen van leden die langer dan 1 seizoen lid zijn en broertjes en zusjes van leden die minimaal 1 seizoen lid zijn, mits aangemeld voor 31 maart
  • Kinderen van oud-leden, die minimaal 5 jaar lid zijn geweest, mits aangemeld voor 31 maart.
  • Overige aanmeldingen

Aanmeldingen worden geregistreerd op basis van volgorde van binnenkomst.

Kinderen kunnen vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 5 jaar worden, worden aangemeld voor de start in het seizoen waarin zij 5 jaar zijn/worden. Per 1 januari 2019 zijn dat dus kinderen geboren in 2014. Te vroege aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om van bovenstaande af te wijken om haar moverende redenen.

Voor de jeugd (vanaf 5 jaar) zijn wij genoodzaakt een wachtlijst te hanteren. U kunt uw kind aanmelden middels het speciale wachtlijstformulier. Na ontvangst van het ingevulde wachtlijstformulier zenden wij u een bevestiging van de status.
Indien er een plaats beschikbaar is, volgt een oproep tot een kennismakingsgesprek met de ballotagecommissie.
Onderstaand een verwijzing naar het online wachtlijstformulier.

Opzeggen
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden: t.a.v. de administratiecommissie of per e-mail naar administratie@quick.nl. Opzeggingen voor het nieuwe verenigingsjaar dienen te geschieden voor 1 juni. Bij het niet in acht nemen van deze datum is de volledige contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen.

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon