Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Anti racisme protocol

PROTOCOL TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME
Sport speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het is laagdrempelig en iedereen kan in zijn/haar nabijheid sporten. Sportverenigingen zijn een afspiegeling van de maatschappij en hebben een sociaal-maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid.
Vanuit de stichting Meer dan Voetbal heeft Quick al de onderscheiding gekregen dat Quick “Meer dan Voetbal” is en ook in die hoedanigheid hecht het bestuur van de H.V. & C.V. Quick er waarde aan beleid te hebben wat betreft antidiscriminatie en antiracisme. Dit in lijn met richtlijnen van de KNVB en de UEFA, en in het kader van het licentiesysteem Derde Divisie. Het bestuur heeft daarom een protocol vastgesteld tegen racisme en discriminatie.

Het beleid en de maatregelen van H.V. & C.V. Quick. tegen racisme en discriminatie behelst tenminste de maatregelen en acties als beschreven. Het bestuur kan additionele maatregelen treffen en acties ondernemen in situaties die hierom vragen.

Protocol tegen discriminatie en racisme

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon